Az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjén szerepel a választási eljárásról szóló törvénynek a választójogosultság nyilvántartásával kapcsolatos rendelkezését megkérdőjelező indítvány.

A testület megvitatja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvénynek az építésügyi bírsággal összefüggő szabályozását támadó indítványt.

Egy indítványozó a Munka Törvénykönyvnek a rendkívüli felmondásra vonatkozó egyik szabályát kifogásolja.

Egy másik indítványozó szerint az alaptörvénybe ütközik az Alkotmánybíróságról szóló törvénynek az alkotmányjogi panasszal kapcsolatos rendelkezése.

A testület tárgyalja a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szólót törvény egyes szabályait támadó indítványt.

Az Alkotmánybíróság foglakozik a Büntető Törvénykönyvnek a rendbontásra vonatkozó szabályozását kifogásoló indítvánnyal.

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja azt az indítványt, amely szerint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alkotmányellenes szabályokat tartalmaz a vezető állású személyek kinevezhetősége illetve megválaszthatósága kapcsán.

A testület elé kerül a bírósági végrehajtásról szóló törvénynek az ingatlan-végrehajtással összefüggő szabályozását megkérdőjelező indítvány.

Az Alkotmánybíróság foglalkozik azzal az indítvánnyal, amely a Büntető Törvénykönyvnek a büntethetőséget megszüntető okokkal kapcsolatos egyik rendelkezését támadja.