Az Alkotmánybíróság teljes ülésén megtárgyalja a hulladékgazdálkodásról szóló törvénynek a települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó szabályait megkérdőjelező indítványt.

A testület elé kerül a bírósági végrehajtásról szóló törvénynek az ingatlan-végrehajtással összefüggő szabályozását kifogásoló indítvány.

Az Alkotmánybíróság folytatja a Rendőrségről szóló törvény több rendelkezésének alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány tárgyalását.

Az alkotmánybírák megvitatják a választási eljárásról szóló törvénynek a választójogosultság nyilvántartásával kapcsolatos rendelkezését támadó indítványt.