Sajnos egyre több és több, nagy nyilvánosságot kapott ügy igazolja a
hitelesség fontosságát, és nyugodtan állíthatjuk, hogy igen, ezekben az esetekben elektronikus aláírás alkalmazásával minden másképp történt volna. A NetLock Kft. és a MÁV INFORMATIKA Kft. közös közleményt adott ki az elektronikus aláírás magyarországi mellõzöttségével kapcsolatosan.

„Mikortól élünk széles körben egy olyan lehetõséggel, amely végre leválthatná az elavult, kompromittálható megoldásokat, például a PIN-számokat?

Miért nem tesszük hatékonyabbá, gyorsabbá és jogi biztosítékokkal ellátottan hitelessé ügyvitelünket a legkorszerûbb technológiával, az elektronikus aláírással?

Miért veszélyeztetjük az elektronikus aláírásnál korszerûtlenebb módszerek alkalmazásával egy teljes elektronikus kommunikációs rendszer hatékonyságát, különösen a pénzügy és adózás területén?

Az elektronikusan aláírt üzenet ellenõrzésekor ugyanis a címzett teljesen egyértelmûen megállapíthatja, hogy az üzenetet módosításoktól mentesen kapta-e, és fõleg, hogy kitõl. Az elektronikus úton aláírt dokumentumok cseréje során nincs szükség a küldõ és címzett személyes találkozására, hiszen az aláíró személyének azonosítását, egy hitelesítõ szervezet végzi.

„Más technológiák, így például a PIN-szám alkalmazása ezeket az alapkövetelményeket nem képesek biztosítani, ezért korszerûbb módszerekkel kell felváltani õket”– foglalt állást a mai napon Magyarország két minõsített hitelesítés szolgáltatója: a NetLock Kft. és a MÁV INFORMATIKA Kft.

Kizárólag az elektronikus aláírás alkalmazásával kerülhetõk el a véget nem érõ jogi és egyéb természetû viták a küldemény tartalmáról és származásáról. Ha a küldemény tartalma az aláírás óta megváltozott, az mindig megállapítható lesz. Az ügylet nyomon követését még jobban elõsegíti, ha az elektronikus dokumentumokhoz idõbélyegzõ is kapcsolódik, ekkor a dokumentum keletkezésének idõpontja is kétséget kizáróan, jogi biztosítékokkal meghatározható.

Az elektronikus aláírás által nyújtott biztonság nem állítható elõ semmilyen korábban ismert technológiával. Ezekrõl rendre kiderül, hogy elsõsorban a korszerû logikai támadásokkal szemben nem nyújtanak védelmet, így alkalmazásuk komoly vitákra adhat okot, és számos kérdést vet fel.

Különösen igaz ez pénzügyi tranzakciók, illetve elsõ helyen az adóbevallás benyújtása kapcsán. „A világos, egyértelmû és hiteles elektronikus kommunikáció az elektronikus aláírás alkalmazásával biztosítható. Minden egyéb módszer, amely nem szavatolja a hitelességet, megingatja a rendszer stabilitását mind az állampolgár, mind az állam szemében, és mindkét oldal számára hátrányos helyzetet eredményez” – állítja a két piaci versenytárs közös közleményében.”