Magyarország jól áll az uniós jogszabályok tartalmi adaptálása, a joganyag fordítása és közzététele területén is, ezért jogalkotási szempontból zökkenőmentes lesz 2004 május 1-jén az átállás – mondta Bárándy Péter igazságügyi miniszter pénteken Egerben egy konferencián.

A miniszter a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Philip Morris Magyarország Kft. által rendezett tanácskozáson úgy vélekedett, hogy a jogalkalmazás szintjén nem zárható ki a kezdeti bizonytalanság. “A magyar bíróságok ugyanis egyik napról a másikra uniós bírósággá válnak és előfordulhat, hogy jogértelmezést kell kérniük bizonyos ügyek megítélése előtt a luxemburgi európai bíróságtól” – mondta Bárándy Péter.

A jogharmonizáció állomásait ismertetve emlékeztetett arra: a folyamat 1994-ben, a társulási megállapodás aláírását követően indult meg, ezt követően először le kellett bontani azokat az akadályokat, amelyek nem voltak összeegyeztethetőek az unió jogrendszerével. Később, az AKI, vagyis az uniós irányelvek által meghatározott közösségi joganyag átvétele során a belső jogrend nagy részét ki kell iktatni, mert a belső jogban nem ismétlődhetnek az uniós jogszabályok.

A miniszter ugyanakkor nagy előnynek nevezte, hogy az ország a csatlakozási szerződés aláírása óta már nem csupán befogadója az uniós joganyagnak, hanem létrehozójává is vált. “Ezért nem reálisak a szuverenitás elvesztésével kapcsolatos félelmek” – tette hozzá.

Király László György, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) elnöke úgy vélte: az uniós szabályozás egyszerűsíti a más tagállamban működő társaságokkal üzleti kapcsolatban álló magyar vállalkozók helyzetét, ugyanakkor az adóhivatal számára komoly kihívás, hogy az eddig export-importnak számító áruforgalomhoz kapcsolódó forgalmi adó beszedése bevallás és nem az áruk fizikai megállítása alapján történik.

Szólt arról, hogy az adójogszabályok alapvetően nemzeti hatáskörbe tartoznak, ugyanakkor a áfa beszedése, amely a célországban történik, együttműködést igényel. Ennek érdekében vezették be az uniós adószámot; az ennek alapján működő uniós adatbázisnak naprakészen tartalmaznia kell a közösségen belüli árumozgásokat.

“A tagállamok vállalják a kölcsönös és automatikus adattovábbítást és agy adott tagállamban folyó vizsgálatnál jelen lehetnek, érintettség alapján más tagállam adótisztviselői is” – mondta Király László György.

Az APEH elnökének közlése szerint a más tagállamokkal kereskedő magyar vállalkozóknak a csatlakozás után nyilvántartást kell vezetniük szállítmányonként, vevőnként és célországonként, amelyek összesítését, az áfa-bevallás időintervallumától függetlenül, negyedévente kell majd benyújtaniuk az adóhatóságnak.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az EVA hatálya alá tartozó vállalkozások nem kereskedhetnek más tagállammal, vagyis az EVA és az uniós adószám kizárják egymást. “Mindennek összehangolása az APEH Nemzetközi Főosztálya Központi Kapcsolattartó Irodájának a feladata lesz, amely készen áll a május 1-jei átállásra” – mondta Király László György.