A Doktoranduszok Országos Szövetsége az Informatikai és Hírközlési Minisztérium közreműködésével elkészítette az Országos Doktori Jegyzék online változatát.

Jelenleg 570 tudós szerepek az internetes adatbázisban, mely lehetőséget nyújt számukra, hogy bemutassák tevékenységüket a közvélemény számára is, emellett kapcsolattartásra is használható. A PhD fokozatot szerzett fiatal kutatók a személyes tudományos munka és az egyetemek doktori iskoláiban folyó kutatómunka eredményeit, sikereit naprakészen dokumentálhatják és népszerűsíthetik.

A korábban nyomtatásban is kiadott Országos Doktori Jegyzék tematikáját követő online adatbázisban a doktoráltak szakmai önéletrajza, legfontosabb publikációinak felsorolása és a doktori munkát leíró rövid ismertető kerül közzétételre. A doktoráltak életkoráról, nyelvismeretéről, a doktori képzés átlagos időtartamáról stb. naprakész statisztikai kimutatásokat lehet olvasni. Bárki regisztrálhatja magát az oldalon, ha rendelkezik PhD fokozattal, és hasznosnak tartja megjelentetni az adatbázisban tudományos munkáinak részleteit.

Amennyiben valaki információk után kíván kutatni az adatbázisban, segítségére lehet a tudományáganként besorolt tárgyszójegyzék, valamint a keresők használata. Az adatbázis egyébként angol és magyar nyelven is olvasható.

A Doktoranduszok Országos Szövetsége a Széchényi-terv, az IHM által továbbvitt, Magyar nyelvű internetes tartalmak fejlesztésének támogatása című pályázatán nyert összegből hozta létre az elektronikus adatbázist.

Országos Doktorátusi Jegyzék:
http://www.doktorijegyzek.hu/jeg.php
Doktoranduszok Országos Szövetsége:
http://www.phd.hu/