Az Alkotmánybíróság megkezdi a kórháztörvény alkotmányosságának vizsgálatát. Több párt és szakmai szervezet fordult indítvánnyal az Alkotmánybírósághoz az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló törvény alkotmányellenességének megállapítását kérve.

A testület teljes ülésének napirendjén szerepel Mádl Ferenc köztársasági elnök alkotmányértelmezésre irányuló indítványa. Az államfő a törvényhozási eljárásban betöltött szerepének értelmezését kéri annak kapcsán, hogy az Országgyűlés 2003. június 23-i rendkívüli ülésén változatlan formában fogadta el a kórháztörvényt, amelyet a köztársasági elnök aznap küldött vissza megfontolásra a Parlamentnek.

A testület megtárgyalja azt az indítványt, amely szerint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény alkotmányellenes szabályokat tartalmaz a vezető állású személyek kinevezhetősége, illetve megválaszthatósága kapcsán.

Egy indítványozó a köztisztviselők jogállásáról szóló törvénynek a köztisztviselő díjazására vonatkozó egyik rendelkezését kifogásolja.

Egy másik indítványozó a Büntető Törvénykönyvnek a büntethetőséget megszüntető okokkal kapcsolatos egyik rendelkezését támadja.

A testület napirendjén szerepel az a mulasztásos alkotmánysértés vizsgálatára irányuló indítvány, amely szerint az Országgyűlés és a Kormány – jogalkotási kötelezettsége ellenére – nem szüntette meg a Duna 1992 októberében Dunacsúnynál történt elrekesztése óta a Szigetközben kialakult és tartósan fennálló, az élővilágot és a biológiai sokféleséget veszélyeztető helyzetet.

Az alkotmánybírók foglalkoznak a vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló törvény különböző rendelkezései alkotmányellenességének megállapítását kérő indítvánnyal.

A testület elé kerül az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvénynek a mentelmi joggal összefüggő szabályozását vitató indítvány.

Az Alkotmánybíróság megtárgyalja a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt megkérdőjelező indítványt, amely szerint alkotmányellenes az, hogy hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak számít.