Az Egységes Árutovábbítási Eljárásról (Tranzit) szóló egyezmény előírásainak megfelelően október 1-jén Magyarországon is bevezették az Új Számítógépesített Árutovábbítási Eljárást (NCTS), ezáltal a Vám-és Pénzügyőrség először csatlakozhat egy, az egész kontinenst átfogó nemzetközi informatikai rendszerhez.

A korábbi papír alapú eljáráshoz képest a tagállamok számítógépes hálózatainak összekapcsolása révén biztosítottá válik a szabályszerű közúti árutovábbítási eljárások gyorsabb elintézése.

Az elektronikus adatcsere segítségével a vámhatóságok és ügyfelek számára egyaránt lehetőség nyílik a szállítmányok állapotának és pillanatnyi helyzetének folyamatos nyomon követésére: így az árutovábbítási eljárás megindítását követően – akár két héten belül – elintézhetik azt, vagy szükség esetén sor kerülhet a keresés megindítására.

Mivel a magyar nemzeti vámregisztrációs rendszer (VÁMREG) nem alkalmas az NCTS-ben előírt EDI (Elektronikus Adatcsere) információcsere lebonyolítására, ezért a Tranzitegyezmény szerinti közúti árutovábbítási eljárások teljes körű elektronikus lebonyolítására az EU által központilag kifejlesztett MCC+ECN (Minimal Common Core- Minimális Közös Mag/Alap) rendszer átvétele és honosítása vált szükségessé.

Bővebben: http://eu.mti.hu/news.asp?…