Az Alkotmánybíróság teljes ülésén folytatja a rendőrségről szóló törvény több rendelkezésének alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány tárgyalását. Az alkotmánybírók foglalkoznak a vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló törvény különböző rendelkezései alkotmányellenességének megállapítását kérő indítvánnyal.

A testület elé kerül a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt vitató indítvány, amely szerint alkotmányellenes az, hogy hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozásnak számít.

Az alkotmánybírók megvitatják a választási eljárásról szóló törvénynek a választó jogosultság nyilvántartásával kapcsolatos rendelkezését támadó indítványt.

A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény több rendelkezése is.

Egy indítványozó a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló törvény egyik szabálya alkotmányellenességének vizsgálatát kérte.