Javult az adózók jogkövető magatartása – vonta le a következtetést az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) abból, hogy az idén nyáron 1,256 millió folyószámla kivonatot küldött ki, 44 ezerrel kevesebbet, mint 2002-ben.

Az idén 451 ezer egyéni vállalkozó és 805 ezer adószámmal nem rendelkező magánszemély kapott folyószámla kivonatot az APEH-től. Az értesítést azoknak küldték ki, akiknek késedelmi pótlékot számítottak fel, illetve hátralékuk vagy túlfizetésük van. 2001-ben még összesen 1 millió 466 ezer folyószámlát postáztak, ami az APEH szerint az adózási fegyelem fokozatos javulására utal.

Az idén 554 ezer adózó összesen 15,7 milliárd forintos késedelmi pótlékról kapott információt, amelyet szeptember 15-éig kellett átutalniuk. Az elmúlt években egyébként az a trend érvényesült, hogy folyamatosan csökkent a késedelmi pótlékkal érintett adózók száma. A hátralékot közlő értesítések száma az idén 496 ezer, összegük pedig 130 milliárd forint, az egy adózóra jutó hátralék átlaga tehát mintegy 260 ezer forint.

Túlfizetésben 760 ezren vannak, ami 86 milliárd forintot tesz ki, azaz átlagosan csaknem 113 ezer forintot. Érdekesség, hogy az evás egyéni vállalkozók 89 százaléka, összesen 31 ezer adózó tartozott az értesítendők közé.

Az adózói észrevételek száma augusztus 31-éig 14.611 volt, ez 36,7 százalékkal kevesebb a tavalyinál. A többség problémája abból adódik, hogy saját, téves nyilvántartása nem egyezett az adóhatóság kimutatásaival.

Az adóhatóság közleménye szerint a tájékoztatási kötelezettség tetemes kiadással járt: csak a postaköltség elérte a 109,1 millió forintot, ami levelenként 88 forintot jelent. Tavaly 1,307 millió kivonatot 102,3 millióért – darabonként 78 forintért kézbesített a posta. A többszöri kísérletezés után is kézbesíthetetlen értesítések aránya elérte a 3 százalékot.