Magyarország az elkövetkező években négy-öt további olyan egyezményhez fog csatlakozni, amelyek a nemzetközi magánjog egységesítését szolgálják – közölte a köztársasági elnök pénteken Hágában tett egynapos magánlátogatása végén.

Mádl Ferenc a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia fennállásának 110. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésen vett részt, amelyen díszvendégként a nemzetközi magánjog fejlődésének mérföldköveiről tartott előadást.

A konferencia – valójában egy 62 országot tömörítő nemzetközi szervezet – a nemzetközi magánjog olyan területeinek az egységesítését szervezi, mint például a polgári eljárás-, az öröklési, a tartási jog vagy a bizonyítékok felvétele.

A szervezet az egységesítési munkát nemzetközi egyezmények kidolgozása és megkötése formájában végzi. Eddig 36 ilyen egyezmény jött létre, Magyarország azonban – bár a kezdetektől részt vett a konferencián, 1987 óta pedig tagja a szervezetnek – ezek közül eddig csak négyhez csatlakozott: a polgári eljárásjoggal, a gyermektartással, a gyermekek törvénytelen elvitelével, valamint a jogi okmányok hitelesítésével foglalkozókhoz.

Az elnök szerint ez kevés, bár az is tény, hogy az utóbbi évtizedben a NATO- és az EU-csatlakozás miatt szükségessé vált óriási mennyiségű jogharmonizációs munka sok energiát elvett. Õ maga azonban korábban – még kutatóként, az akkori kormánynak készített tanulmányában – jó néhány további egyezményhez való csatlakozást javasolta.

Az elkövetkező években Magyarország olyan további területeken kapcsolódhat be a nemzetközi magánjog egységesített alkalmazásába, mint a jogi okmányok kézbesítése, a bizonyításfelvétel, az igazságszolgáltatáshoz való jog, valamint a gyermekek védelme – közölte az elnök.

A nemzetközi magánjog egységesítésének vannak az uniós jogharmonizációt bizonyos részben átfedő mozzanatai is. Az EU ilyen ügyekben általában a tagállamoknak a megfelelő egyezményekhez történő csatlakozására hagyatkozik, mert a gyakorlatban ez is jogharmonizációnak számít.