A köztartozások miatt az „APEH által” visszatartott összeg évrõl-évre mérsékelt növekedést mutat. 2002 végén 6,3 milliárd volt, az idén pedig háromnegyed év alatt 5,2 milliárd forint.

Az adóhatóság az általa felülvizsgált – az adózót megilletõ – költségvetési támogatást (adó-visszaigénylést vagy –visszatérítést) a nyilvántartott tartozás összegéig visszatarthatja, s ezzel a tartozás megfizetettnek minõsül – a jogszabályi háttér 1997. január 1-tõl rendezett.

Köztartozás vizsgálat minden olyan esetben történik, amikor az adózó pénz kiutalását kéri, illetve az APEH hivatalból összeget utal ki az adózónak. Az úgynevezett pénzforgalmat is lebonyolító bevallásokban – ha az adózó a bevallott teljes összeg vagy az összeg egy részének kiutalását kéri – kötelezõ nyilatkoznia arról, hogy van-e köztartozása, milyen összegû, és meg kell neveznie az érintett szervet, amelynek tartozik, feltüntetve annak a pénzforgalmi jelzõszámát is (ha nincs tartozás, akkor természetesen ezt kell nyilatkoznia).

2000-tõl kezdõdõen a köztartozások visszatartása növekvõ tendenciát mutat. Az APEH, más adóhatóság, a VPOP, az önkormányzatok és az illetékhivatalok részére 2000-ben összesen 3,7 milliárd forintos köztartozást tartott vissza. Az összeg egy év múlva 4,6, 2002-ben pedig 6,3 milliárdra nõtt. 2003-ban szeptember 30-áig mintegy 5,3 milliárd forint volt.

Az APEH valamennyi igazgatósága foglalkozik a köztartozásokkal, az idén a legnagyobb összeget – 615 millió forintot – a dél-budapesti igazgatóság tartotta vissza.

Az adatok arról vallanak, hogy az összes köztartozást a visszaigényelhetõ és kiutalni kért általános forgalmi adóból tartotta vissza az APEH a legnagyobb mértékben (81-86 százalékban), a személyi jövedelemadóból 4-7 százaléknyit, a tb-járulékokból a visszatartás aránya még az 1 százalékot sem éri el, míg az állami támogatásokból 8-10 százalékos az arány.