A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetében Infokommunikációs Jogi Centrum néven új kutatócsoport alakult, amely az informatika, a média és a távközlés jogi hátterének vizsgálatával foglalkozik.

Az MTA Jogtudományi Intézetén belül hat főből álló infokommunikációs kutatócsoport alakult. A csoportba a Gazdasági Versenyhivatal, az Alkotmánybíróság, a Pécsi Tudományegyetem, az Európai Bizottság és az Akadémia delegált tagokat. Ezzel az informatikai jog az őt megillető helyre emelkedett – magyarázták a kutatók pénteken a jogtudományi intézetben rendezett “A jogi válasz az információs társadalom kihívásaira” című konferencia után. Nyugat-Európában bevett szokás, hogy a kutatásban együttműködnek a kutatóintézetek, az egyetemek és a gazdasági szféra, míg Magyarországon minden ágazat a saját útját járja. A csoport feladata, hogy egységes mederbe terelje a három témakör – informatika, média és távközlés – jogi hátterének kutatását.

A csoport egy harmincoldalas tanulmányban foglalta össze a három területről azokat a kérdéseket, amelyeken elindítanák a jogi kutatásokat. A távközléssel kapcsolatos jogrendszer kiemelt kutatási területei az Eu-csatlakozással és jogharmonizációval kapcsolatos kérdések, technikai szabályozási kérdések, a kábelszolgáltatókkal kapcsolatos versenyjogi problémák, illetve azok a területek, amelyek a magyar jogrend sajátosságai miatt helyi megoldásokat igényelnek.

A média azért lett a második kiemelt terület, mert a jogrend óriási lemaradásban van a technológiai fejlődéshez képest. A média és az informatika konvergenciája miatt a média felépítése már sok mindenben különbözik attól az állapottól, ami a médiatörvény 1996-os hatályba lépésekor fennállt, ezért ezen a területen új szemléletmódra van szükség. A fő kérdés az, hogy az állam milyen eszközökkel és milyen mértékben avatkozzon bele a piaci folyamatokba.

Az informatikai jog témakörébe tartozik a digitális aláírás, az elektronikus kereskedelem, a szerzői jog, a számítógépes bűnözés és különösen az adatvédelem. A jelenlegi adatvédelmi szabályozás alapjai a 70-es évek jogrendjéből táplálkoznak, itt is szemléletváltásra van szükség – mondta Polyák Gábor kutató. A Pécsi Tudományegyetem tanársegédje szerint az információs társadalom problémáira a jog a hagyományos eszközeivel nem tud választ adni.

A kutatócsoport működésének alapfeltételeit az akadémia jogtudományi intézete biztosítja, az egyes kutatási projektek anyagi hátterét pályázatokon nyert pénzekből és a piaci szereplők finanszírozásával tervezik megteremteni. A csoport minél szélesebb együttműködést szeretne kiépíteni a jogalkotói szférával, hogy a független, tudományos vélemények és javaslatok beépüljenek a jogalkotás napi gyakorlatába.