Az Európai Unió (EU) irányelvei – amelyeknek a magyar szabályozás is megfelel – tartalmaznak megkötéseket a munkáltatók számára a csoportos létszámcsökkentések bejelentését, menetét illetően, ám nem ír elő részleteket – például fizetési kötelezettséget – ezek szabályozása, mértéke és feltételei a tagállamok hatáskörébe tartoznak.

Az irányelv szerint a munkáltató valamennyi tervezett csoportos létszámcsökkentést köteles írásban bejelenteni az illetékes hatóságnak, általában a foglalkoztatást felügyelő munkaügyi hivatalnak. A bejelentésnek tartalmaznia kell minden szükséges adatot a létszámcsökkentésről, a munkavállalók képviselőivel történő konzultációról.

Mint a Külügyminisztérium tájékoztatója emlékeztet, a csoportos létszámcsökkentésről szóló 75/129/EGK irányelv volt az első munkajogi tárgyú irányelv. Az irányelv szabályai nem érintik azokat a szabályokat, amelyek a tagállamokban védik a munkavállalókat munkaviszonyuk megszüntetése esetén.

A modern munkajogi szabályok – ahogy a magyar Munka Törvénykönyve is – részletesen szabályozzák a munkáltató ilyen megszüntető nyilatkozatát, és tekintettel vannak a munkavállalók szociális érdekeire.

Bővebben:
http://eu.mti.hu/news.asp?…