Az Szja. törvény 69. § (5) bekezdésének b) pontja szerint természetbeni juttatásnak minősül többek között a kifizető által adott ajándék azzal, hogy az Szja. törvény 1. számú mellékletében adómentesnek minősített esetekben az ajándékot nem kell bevételként figyelembe venni.

Az Szja. törvény 1. számú mellékletének 8.19. pontja szerint a természetbeni juttatások közül adómentes a kifizető által a magánszemélynek kifizetőnként legfeljebb évi három alkalommal adott ajándék értékéből alkalmanként az 500 forintot meg nem haladó összeg.

Az Szja. törvény 69. § (1) bekezdése, (5) bekezdésének d) pontja, (7) bekezdésének ab) alpontja, (9) bekezdése és (10) bekezdésének e) pontja alapján a kifizető által a magánszemélynek adott üzleti ajándék (a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adott ajándék, ide nem értve az értékpapírt) szintén természetbeni juttatásnak minősül, viszont nem kell megfizetni az adóévben adott, a 10 ezer forint egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok együttes értéke után számított adóból a tevékenységben személyesen közreműködő tagok (ideértve az egyéni vállalkozót is) létszámával számolva 1500 forint/fő érték 44 százalékát.

A felhívott rendelkezések összevetésével megállapítható, hogy a kifizető által a magánszemélynek adott ajándékokat az Szja. törvény a juttatás címétől függően eltérően kezeli. Ennek megfelelően az üzleti ajándék az ajándék különös formája, ahol az Szja. törvény 1. számú mellékletének 8.19. pontjában szabályozott 500 Ft-os adómentes értékhatár nem alkalmazható, helyette speciális – az Szja. törvény 69. § (7) bekezdésének ab) alpontjában meghatározott – szabály érvényesül. [Ennek jogszabályi alapja az, hogy a kifizető által adott üzleti ajándék természetbeni juttatásként való minősítésénél a törvény nem hivatkozik az 1. számú melléklet szerinti adómentességre, viszont a kifizető által adott ajándék természetbeni juttatásként való minősítésénél kifejezetten hivatkozik az 1. számú melléklet szerinti adómentes értékhatárra.]

A fentieknek megfelelő jogértelmezés jelent meg a 2002/18. számú APEH iránymutatásban, amely szerint – amennyiben a kifizető az ajándékot (tárgyjutalmat, szolgáltatást illetőleg az ezekre szóló utalványt stb.) a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti kapcsolatok keretében adja, akkor az üzleti ajándékra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ilyen esetekben az évi 3 alkalommal adott ajándék 500 forintig terjedő adómentes része nem vonható le.