Az Alkotmánybíróság megtárgyalja a Rendőrségről szóló törvénynek a közbiztonsági őrizetre vonatkozó szabályait kifogásoló indítványt.
A testület megvitatja a választási eljárásról szóló törvénynek az általános jogorvoslat szabályaival összefüggő rendelkezéseit támadó indítványt.

Egy indítványozó szerint alkotmányellenesek a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a települési önkormányzat kötelező feladatait előíró egyes rendelkezései.

Egy másik indítványozó a távhőszolgáltatásról szóló törvénynek a fogyasztás mérésével, illetve az elszámolással és a díjfizetéssel összefüggő rendelkezéseit kérdőjelezi meg.

A testület elé kerül a választási eljárásról szóló törvénynek a műsorszolgáltatók választási kampányban való részvételére vonatkozó szabályozását vitató indítvány.

Az alkotmánybírók foglalkoznak a Polgári perrendtartásnak a perújítás eseteit szabályozó rendelkezését kifogásoló indítvánnyal.

A teljes ülés napirendjén szerepel a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvénynek a kisebbségi intézmények vezetői kinevezésére vonatkozó rendelkezését megkérdőjelező indítvány.