A magyarok a jövő májusi csatlakozás után sem élhetnek jogorvoslattal a hazájukban hozott bírósági ítéletekkel szemben a Európai Bíróságnál (miként egyetlen más tagország polgárai sem), mivel az nem fellebbviteli fórum.

Az adott tagállam belső nemzeti, a közösségi relevanciákat nélkülöző eseteivel kapcsolatban az unió intézményei nem rendelkeznek hatáskörrel – hívta fel a figyelmet Fazekas Judit, az igazságügyi tárca helyettes államtitkára egy tegnapi sajtóbeszélgetésen.

Ugyanakkor a sérelmezett közösségi kérdésekben nyitva állnak a jogérvényesítés megfelelő eszközei. Így mód van akár az Európai Bírósághoz is fordulni, ha valamely határozat, rendelet bizonyíthatóan, közvetlenül, illetve személyében érinti a kereset benyújtóját. Mivel az Európai Közösségek Bíróságához csak meghatározott feltételekkel nyújthat be keresetet az uniós – vagy akár azon kívüli – polgár, így nemegyszer népszerűbbek a nem bíróság előtti jogérvényesítés eszközei: a panasszal az európai ombudsmanhoz lehet fordulni, vagy petícióval élni az Európai Parlamenthez. Míg azonban az ombudsman csakis a közösségi intézmények jogsértései esetén járhat el, a petíció szélesebb kvázi jogorvoslati eszközként szolgál, adott esetben akár a bírósági utat is pótolhatja.