Az intézményi párbeszéd és szakmai együttműködés érdekében kezdeményező lépéseket tesz a négy országgyűlési biztos – tájékoztatták közösen az MTI-t hétfőn. Az MTI érdeklődésére többük telefonon elmondta: az országgyűlési biztosok abban állapodtak meg, nem kommentálják a nyilatkozatban foglaltakat. Kitértek arra is, hogy később, a négy ombudsman egyeztetésén véglegesítik az ügyben javaslataikat.

“Az országgyűlési biztosok az eddigi nyolcéves működésük során a legszigorúbban tiszteletben tartották saját hatáskörük törvényi korlátait és a többi jogállai intézmény – köztük az igazságszolgáltatás – függetlenségét” – írják.

Különösen ügyeltek arra, hogy intézkedéseik ne kelthessék a bíróság érdemi ítélkezése befolyásolásának még a látszatát sem. Ezzel egyidejűleg fontosnak tartják leszögezni, hogy a jogállam intézményeit a jogállami rendszer nem csak elválasztja, hanem össze is kapcsolja – tartalmazza a közlemény.

Leszögezik: az alkotmány értékrendjének és szellemének valóságos érvényesítése a jogállam minden intézményének elsőrendű kötelezettsége. Ezen értékrend védelme és kifejezésre juttatása az országgyűlési biztosoknak is fő feladata.

“Az egyetemes érvényű alapvető szabadságok és az emberi jogok egységes értelmezése és érvényesülése szükségessé teszi ezeknek az intézményeknek a párbeszédét és szakmai együttműködését. Ennek érdekében az országgyűlési biztosok kezdeményező lépéseket tesznek” – olvasható a Lenkovvics Barnabás, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, helyettese, Takács Albert, valamint Kaltenbach Jenő kisebbségi és Péterfalvi Attila adatvédelmi ombudsman által aláírt közleményben.