Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) 2003. évi bevezetésével új adónemmel bővült a magyar adórendszer. Az új adónem az általános forgalmi adóval együtt számítottan 2004. évtől 25 millió forintot meg nem haladó éves bevételt elérő adózók számára kínál választási lehetőséget annak érdekében, hogy nyilvántartási kötelezettségeik egyszerűsödjenek és egyben adóterhelésük is mérséklődjön.

Az adózó az evával összefüggő adókötelezettségeinek teljesítése során elsősorban a törvényben foglaltakat köteles alkalmazni, de – más adónemekhez hasonlóan – az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit is figyelembe kell vennie.

E törvény hatálya alá új adózóként bejelentkezhet

– az egyéni vállalkozó
(egyéni vállalkozóknak kell tekinteni mindazokat, akik a tevékenységükkel összefüggő adókötelezettségüknek 2002-ben vagy 2003-ban a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek az egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezései szerint tettek eleget);

– a jogi személyek közül a korlátolt felelősségű társaság, a szövetkezet, a végrehajtói iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda és az erdőbirtokossági társulat;

– a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, azaz a betéti társaság és a közkereseti társaság.

A teljes ismertető:
http://www.apeh.hu/inf2004/h24.htm