Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény több rendelkezését módosította a 2003. november 14-én kihírdetett 2003. évi XCI. törvény, amely érintette az EVA 2003. és 2004. évre vonatkozó rendelkezéseit.

A változások közül felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben 2004. évre ezt az adózási módot kívánja fenntartani, ehhez bejelentkezését nem kell megújítani, az adóhatóság 2004. évre is eva alanyként fogja nyilvántartani.

Abban az esetben kell ez év decemberében, legkésőbb 2003. december 22-éig nyilatkozatot tenni az illetékes adóhatóságon, ha 2004. évre:

– az eva alanyiságát meg akarja szűntetni, vagy
– nem felel meg a törvényben meghatározott választási feltételek valamelyikének és emiatt ki kell jelentkeznie az eva hatály alól.

Az eva szerinti adózás feltételei közül többek között változott a bevételi határ összege, az eddigi 15 millió forintról 25 millió forintra emelkedett.
Ez azt jelenti, hogy 2004. évre is jogszerűen bejelentkezhet az Eva tv. hatálya alá, ha a 2003. évi várható éves bevétele meghaladja a 15 millió forintot.

Abban az esetben, ha a 2003. naptári évre a várható bevétele a 15 millió forintot meghaladja ugyan (de az nem lesz több 25 millió forintnál), akkor 2003. december 22-éig Önnek is nyilatkoznia kell, amennyiben a 2004. évben az eva szabályai szerint kíván adózni, mivel a bejelentkezésre nyitva álló határidő jogvesztő.
Azonban fontos tudnia, hogy a 15 millió forint bevételi értékhatár túllépése időpontjától 2003. december 31-éig vissza kell térnie a szervezeti formájának megfelelően a személyi jövedelemadó törvény, vagy a társasági adó és az osztalékadó törvény rendelkezéseinek megfelelő adókötelezettség teljesítésére.
[Az Eva tv. visszamenőleges szabálya érvényesül a bevételnek nem számító tételekre vonatkozó előírása alapján, ugyanis az eva bevételi nyilvántartást választó adózónál sem számít bevételnek a 2003. adóévben az értékpapírból származó bevétel egésze, amelynek beszerzése az evás időszakot megelőzte.]

2004. évtől nem lehet eva alany az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amelyben új tagok összesen 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést szereztek 2003. évben, és 2002. adóévben. Ez az új rendelkezés Önt nem érinti – ha mint jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 2003. évre választották az evát – mert az új előírás csak a 2004. évtől újonnan belépő evát választó adózókra vonatkozik.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az egyszerűsített vállalkozói adó 2004. évre vonatkozó legfontosabb szabályairól elkészült “Tájékoztató füzet”, az Interneten az APEH honlapján olvasható.