Változnak a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállás szabályai. Az új kormányrendelet kimondja: a jótállási kötelezettség az építési szerződéssel az építési-szerelési munka elvégzésére kötelezettséget vállaló személyt, szerződés hiányában pedig a munka tényleges elvégzőjét terheli.

A vállalkozó a rendeletben foglaltaknál kedvezőbb feltételekkel is nyújthat garanciát, a szabályoktól azonban nem térhet el úgy, hogy a megrendelőnek hátrányt okozzon. Az ilyen megállapodás semmis, annak helyébe a rendelet passzusai lépnek. A kötelező jótállás időtartama az adásvételi eljárás befejezésének időpontjától számított három év. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető. Ezt a vállalkozó lakásonként külön-külön köteles kiállítani, és az adásvétel során a jogosultnak átadni.

A rendelet részletezi, hogy mit kell tartalmaznia a jótállási jegynek, így azt, hogy mi tartozik a kötelezettségvállalás körébe, illetve a jogosultat milyen jogok illetik meg és azokkal milyen feltételekkel, meddig élhet. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti a kötelezettségvállalás érvényességét.

A vállalkozó a bejelentés alapján 15 napon belül köteles megvizsgálni a hibát és nyilatkozni a jogosult igényéről. A javítást, a cserét, a munka újbóli elvégzését úgy kell teljesíteni, hogy az – lehetőség szerint – ne akadályozza a lakóépület, illetőleg a lakás használatát.

Bővebben:
http://www.origo.hu/…altozik.html