A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a számítógép adókedvezményét az a magánszemély veheti igénybe, akinek gyermeke nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a felsőoktatásról szóló törvényben felsorolt felsőoktatási intézményben hitelesített iskolai rendszerű első alapképzésben vesz részt.

A számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére (vásárlására, bérletére, lízingelésére) fordított összeg akkor jogosít az adókedvezményre, ha az eszköz megszerzése a törvényben felsorolt minisztériumok valamelyike által kiírt pályázat keretében történik.
A számítástechnikai eszköz vásárlásával összefüggő adókedvezmény a saját névre kiállított, az eszköz beszerzéséről szóló számla alapján érvényesíthető, amelyet megosztani a személyi jövedelemadó szabályai szerint nem lehet, de az adókedvezményt külön-külön mindkét magánszemély szülő egymástól függetlenül igénybe veheti.

A válás ténye önmagában véve egyik (elvált) szülőt sem zárja ki a számítógép vásárlás adókedvezménye igénybevételének a lehetőségéből. A közös háztartásban élés ugyanis nem törvényi feltétele a kedvezmény igénybe vételének, feltéve, hogy a további törvényi feltételek megvalósulnak.

(PM Jövedelemadók Főosztály 16913/2003. – APEH Adónemek Főosztály 1226616743/2003.)