2004 február elsejétől kezdődően Magyarország 3000 legnagyobb adózója csak elektronikusan adhatja be adóbevallását. Az új rendszer – az eBEV – lényegében nem más, mint elektronikus aláírással hitelesített, nyilvános internetes hálózaton beküldött adóbevallás.

Az adózás jövő évi rendjét szabályozó, a parlament által már elfogadott törvény – azon túl, hogy pontosan meghatározza a 3 ezer legnagyobb adózó körét -, 2004. február 1-jétől történő teljesítéssel kötelezi őket az elektronikus úton történő adóbevallásra és adatszolgáltatásra, tehát ezentúl a hagyományos módon már nem is készíthetnek adóbevallást. Az érintettek közül több száz nagyvállalkozás számára már ismerős az elektronikus adóbevallás, hiszen a Pest megyei és Fővárosi Kiemelt Adózók Igazgatóságához (KAIG) tartozó társaságok eddig is hasonló módon tartották a kapcsolatot az adóhivatallal.

Az elektronikus adóbevallás egyszerű, biztonságos, hiteles és gyors lesz – ezt ígéri az APEH, amelyben külön csoport foglalkozik az átállás zökkenőmentessé-tételével. A kitöltendő dokumentumokat – a segítő szoftverekkel együtt – az adóhivatal honlapjáról tölthetik le az adózók. Az elkészült és ellenőrzött bevallást az adózók által meghatalmazott, illetőleg képviseleti joggal rendelkező – és az APEH-nál is regisztrált – illetékesek hitelesítik elektronikus aláírásukkal, majd pedig – immáron titkosítva – interneten küldik be. A rendszert egymástól független tűzfalak védik, és a belső hálózaton csak előre szigorúan meghatározott rend szerinti ellenőrzés után kezdődik a feldolgozás. A számítástechnika mai szintjén azonban ez nem hosszú idő: ha mindent rendben találnak, a reggel beküldött bevallást néhány óra alatt már fel is dolgozzák.

Az érintett 3000 adózó hamarosan megkapja az értesítést és a részletes tájékoztatást a teendőkről. Az elektronikus aláírásra szolgáló – személyre szóló – chipkártyákat és a kártyaolvasókat várhatóan 2004. január 15-től személyesen vehetik át a kártyatulajdonosok (az adóalanyonként 3 db chipkártyáért, illetőleg az 1 db kártyaolvasóért nem kell fizetniük, a költségeket a PM, az IHM és az APEH fedezi).

Az eBEV beindulása 2004-ben az első nagy lépés az elektronikus adóbevallás és adatszolgáltatás magyarországi bevezetésében. 2005-ben a tervek szerint bárki – társas vállalkozás, sőt, magánszemély is – jelentkezhet a rendszerbe. (Az eddig használt másik elektronikus úton történő, úgynevezett H-bizonylatos adóbevallás benyújtási módszer megszűnik).

Az előzetes számítások szerint a 3000 legnagyobb adózónak majdnem a fele a fővárosban és Pest megyében működik. A megyei igazgatóságoknál 40-100 között lehet azoknak az ügyfeleknek a száma, amelyeknek át kell térniük az eBEV-re.