Az Országos Rádió és Televízió Testület 242/1999(V.27.) számú határozatában megállapította, hogy a “Forró nyomon” egyik riportja többek között megsértette az Rttv. emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló rendelkezését.

Az Országos Rádió és Televízió Testület 242/1999(V.27.) számú határozatában megállapította, hogy az MTM-SBS Televízió Rt. (TV2) 1999. február 11-i „Forró nyomon” című műsorszámának egyik riportjával megsértette az Rttv. 3. § (2) bekezdésében foglaltakat, amely – egyebek mellett – az emberi jogok tiszteletben tartásáról rendelkezik. Emiatt a Testület 2 perces időtartamra felfüggesztette a TV2 műsorszolgáltatási jogosultságát az Rttv. 112. § (1) bekezdésének c) pontja alapján. Az elsőfokú bíróság osztotta az ORTT álláspontját, a műsorszolgáltató keresetét elutasította.

A Legfelsőbb Bíróság ítéletében az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Álláspontja szerint már önmagában az Alkotmány 67. § (1) bekezdésében foglalt, a gyermekeknek a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges jogának, mint emberi jognak a sérelme megvalósítja az Rttv. 3. § (2) bekezdésében írt követelmény megsértését.
A perbeli esetben az elhalt személyről még életében készült fényképfelvételnek a bemutatása a brutális eseményt ábrázoló helyszínen, a gyilkosságot megelevenítő eseménysorozat közepette került sor, ezért azon túl, hogy megvalósította a képmással való visszaélést, az áldozat emlékét, és ezen keresztül a hozzátartozók emberi jogát is sérti. A Legfelsőbb Bíróság ítéletében ezen kívül kiemeli, hogy a közvélemény részéről jelentkező, a bűncselekményekről történő tájékoztatás iránti igény nem járhat az emberi jogok sérelmével. Mindezeket egybevetve a legfelsőbb Bíróság az elkövetett törvénysértés súlyával arányban állónak találta az ORTT által alkalmazott szankciót. E körben utalt arra is, hogy a műsorszolgáltatási jogosultság gyakorlásának 2 percre történő felfüggesztése nem az Rttv. 112. § (1) bekezdésében meghatározott legsúlyosabb szankció volt, és az adott szankciófajtán belül sem tekinthető eltúlzottnak.