A számla, egyszerűsített számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról szóló, többször módosított 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 7. § (5) bekezdésének harmadik mondata szerint “Év végén a pénztárgép adómemóriájának teljes kiíratását – a bevétellel való egyeztetés érdekében – el kell végezni és azt az ellenőrzés céljára megőrizni”.

E rendelkezés egységes végrehajtása érdekében az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) a következőkre hívja fel az APEH elnöke által engedélyezett pénztárgépeket használó (üzemeltető) egyéni és társas vállalkozások figyelmét.

Minden – a fentiekben érintett – vállalkozás a 2003. december 31-i állapotnak megfelelően az APEH által jóváhagyott szerviz közreműködésével írassa ki a tulajdonában (használatában) álló valamennyi üzemben lévő, vagy abból bármilyen oknál fogva kivont (tartalék, javítás alatt lévő stb.) APEH azonosító jellel és számmal ellátott pénztárgép memóriaegységében tárolt adatokat.

A listának gépenként a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • a tulajdonos (használó) neve,
 • a tulajdonos (használó) címe,
 • a tulajdonos (használó) adóigazgatási azonosító száma (adószám),
 • az adómemória kiíratás időszakának:
  1. kezdő időpontjaként 2002. december 31-i dátum
  2. záró időpontjaként 2003. december 31-i dátum

(amennyiben a pénztárgéppel az előző két dátum nem iratható ki, úgy az adóügyi zárás sorszáma:

1. 2002. december 31-én és
2. 2003. december 31-én),

 • a RAM törlések száma (azon gépeknél, amelyek programjába beépítésre került),
 • a göngyölített forgalom (GRAND TOTAL) összege 2003. január 1-től december 31-ig (az adómemória napi forgalmi összegei együttesen),
 • az áfa göngyölített összege azon gépeknél, amelyeknél az adómemória az áfa összegét kulcsonként tartalmazza,
 • a stilizált AP jel és a pénztárgép 9 jegyű azonosítószáma.

Az adómemória kiíratását 2003. december 31-i fordulónappal 2004. március 31-ig kell elvégezni, összhangban az általános forgalmi adó mértékek változásairól szóló előírásokkal.

Az adómemória kiíratás tényét a pénztárgép naplójában rögzíteni kell, a listát pedig az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őrizni.

A hivatkozott rendeletben foglaltak végrehajtását az adóhatóság ellenőrizheti és mulasztás esetén a hatályos jogszabályoknak megfelelően jár el.