A munkaerő alkalmazásának költségei a statisztikai adatok szerint az Európai Unión belül is nagy eltéréseket mutatnak: egy munkavállaló havi alkalmazási költsége Svédországban közel négyszer akkora összeget tesz ki, mint Portugáliában.

A munkaerőköltség minden olyan, a munkáltatót terhelő kötelezettséget felölel, ami a munkaerő alkalmazásával kapcsolatban felmerül, tehát a béren kívül a nyugdíj- és egészségbiztosítás munkáltató által átvállalt terheit, a munkáltató hozzájárulását a munkanélküliség kezelését szolgáló alapokhoz, a különféle természetbeni és szociális juttatásokat, illetve költségtérítéseket és a továbbképzéssel kapcsolatos költségeket tartalmazza.

A fajlagos munkaerőköltség alapján történik a különböző gazdasági ágak és országok közötti összehasonlítás. A viszonyítási alapnak mindenképpen az elvégzett munka mennyiségét kell kifejeznie, ami így lehet például a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma, vagy a ledolgozott munkaórák száma. A 2000. évre vonatkozóan végrehajtott uniós szinten harmonizált munkaerőköltség-felvétel az ipar és szolgáltatás minden gazdasági ágára kiterjedt, a vállalkozások nagyságát tekintve 10 fő volt a létszámhatár.

Az iparban és a szolgáltatásban egy munkavállaló havi alkalmaztatásának költsége Svédországban volt a legmagasabb, havi 4.047 euró, míg a bolgár munkáltatóknak “csak” havonta 196 euróba került egy átlagos munkavállaló alkalmazása.

A tagjelölt országok és az EU tagállamok átlaga között hatszoros a különbség: az unió átlaga 3.159,08 euró, míg a tagjelölteké 519,67 euró.

Bővebben:
http://eu.mti.hu/news.asp?…