Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adóhivatal azoknak a gazdálkodó szervezetnek és társas vállalkozásnak küldött 2003. október 31-ig folyószámla kivonatot, amelyeknek a folyószámlája tartozást vagy túlfizetést mutatott, illetőleg 2002-re késedelmi pótlékkal érintettek voltak. Összesen 378 ezer adózó kapott tehát folyószámla kivonatot – az elmúlt évhez képest 4,7 százalékkal több.

Az emelkedés elsősorban a túlfizetést (valójában azonban erre az évre vonatkozó előleget) tartalmazó folyószámlák esetében mutatható ki.

A 2002. évi késedelmi pótlék számításáról, illetőleg összegéről a kivonat mellékletét képező pótléklistával tájékozódhattak az adózók. Késedelmi pótlékról szóló felvilágosítást a kivonattal értesített adózók csaknem 50 százaléka kapott – arányuk a tavalyihoz képest változatlannak mondható.

Ebben az évben – a folyószámla kivonaton történő eligazodás, illetőleg a nyilvántartásukkal való összevetés megkönnyítése érdekében – az adózók új formátumú és adattartalmú folyószámla kivonatokat vehettek kézhez, amelynek kialakítását elsődlegesen a korábbi adózói észrevételek indokolták. Az álló A/4-es formátumban készült értesítések kizárólag azokat az információkat tartalmazták, amely a folyószámlára könyvelt bevallások és pénzforgalmi tételek beazonosítását segítették – természetesen adónemenkénti bontásban. A 2002. évi késedelmi pótlékról szóló pótléklistát tartalmazó kivonatokat “ajánlott”, míg a pótléklista nélkülieket “sima” postai küldeményként vehették kézhez az adózók.

Az adózók többsége sajnálatos módon nem jelenti be a levelezési címében bekövetkezett változást, emiatt a korábbi években a kipostázott kivonatok 20 százaléka érkezett vissza az APEH igazgatóságokhoz kézbesítetlenül. Ennek elkerülése érdekében 2003-ban a gazdálkodó szervezet és a társas vállalkozás székhelyének címére postázta a kivonatot az adóhivatal. Így most már csupán a kivonatok alig 9 százaléka nem jutott célba, azonban a kézbesítetlenül visszaérkezett kivonatokat vagy az utolsó bevalláson feltüntetett, vagy az adózó iratanyagában fellelhető új címre ismételten kiküldte az illetékes APEH igazgatóság, s ezeket a leveleket – egy-két kivételtől eltekintve – kézhez is kapták az adózók. Tipikus egyébként, hogy az adózók nem tüntetik fel a postaládájukon a társaság (gazdálkodó szervezet) nevét, így a posta nem találja őket, és “ismeretlen”-ként küldi vissza a feladónak a borítékokat.

A folyószámla kivonat mellékletét képezte egy tájékoztató levél, amely röviden összefoglalta azokat az adatok értelmezéséhez szükséges tudnivalókat. Évről-évre folyamatosan csökken azon adózók száma, akik a kivonatra észrevételt tesznek. Ebben az esztendőben (2003. november 15-ig) a kivonatok 0,7 százalékára érkezett írásos beadvány az APEH igazgatóságokhoz. Ez az arány az elmúlt év ugyanezen időszakában 0,9 százalék volt. Az észrevételek zöme abból adódott, hogy az adózók nem olvasták el figyelmesen a mellékelt tájékoztatót, s ezért akadtak problémáik.