László Csaba pénzügyminiszter keddi közlése szerint jogszerűen rendelte el a kormány 2002. júniusi döntése alapján a tárcája felügyelete alá tartozó hivatalok informatikai adatbázisának mentését.

Az APEH-nél és más kormányzati szerveknél a kormányváltás után elrendelt adatmásolással foglalkozó országgyűlési bizottság ülésén a pénzügyminiszter elmondta: az adatmentés nem sértette a hatályos jogszabályokat, az adatokat szolgáltató intézmények – a PSZÁF, az államkincstár, az APEH, a VPOP, a Szerencsejáték Felügyelet és az Államháztartási Hivatal – vezetői helyesen jártak el.

A pénzügyminiszter utalt arra, hogy a másolati példány készítésének célja az volt, hogy a feladatkörök átadás-átvételének részeként rendelkezésre álljon a kormány hivatalba lépésének időpontját bemutató “fénykép”, amely esetleges későbbi vizsgálat számára kiindulási alapul szolgálhat. Véleménye szerint egy ilyen pillanatfelvétel elkészítése része a pénzügyminiszter számára jogszabályban előírt felügyeleti munkának, hiszen ilyen mentések hiányában az intézményeknél történt esetleges adatkezelési hibák vagy törvénytelenségek vizsgálatakor nem állapítható meg, hogy ezek az események mikor melyik vezetés alatt következtek be.

A pénzügyminiszter kiemelte: egy ilyen pillanatfelvétel elkészítése nem jár együtt a személyi adatok sérelmével, és annak ellenére, hogy az adatmentés jogszerűségéről szilárdan meg van győződve, amikor Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos kérte, hogy a mentett adatokat semmisítsék meg, ennek mégis eleget tettek.

Font Sándor (MDF), a vizsgálóbizottság elnöke elmondta: várhatóan 2004 februárjában újra meghallgatják László Csabát, mivel az általa idézett jogszabályok mélyebb elemzést igényelnek. Elmondta azt is, hogy már korábban kezdeményezték Medgyessy Péter miniszterelnök bizottsági meghallgatását is, ám ehhez a kormánypárti képviselők nem járultak hozzá, ezért időszerűtlennek tartja e kérdés újbóli felvetését.