Az Alkotmánybíróság a személyi szabadsághoz való jog sérelme miatt alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a Rendőrségről szóló 1994. évi törvény azon rendelkezését, amely szerint a rendőr a közbiztonság érdekében a hatóság elé állíthatja azt a személyt, akit eltűntként köröznek.

Ugyanilyen okból megsemmisítette a törvénynek azt a rendelkezését is, amelynek alapján a közbiztonsági őrizet abban az esetben is elrendelhető, ha azt az előállított személy érdeke (pl. ittasság, más okból ön- vagy közveszélyes állapot miatt) szükségessé teszi.
Ugyancsak megsemmisítette az Alkotmánybíróság a fenti két törvényi rendelkezésnek a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM rendeletben foglalt végrehajtási előírásait.
A személyi szabadsághoz fűződő alapjog sérelmét állító azon indítványokat, amelyek a rendőrségről szóló törvény további rendelkezéseinek megsemmisítésére irányultak, az Alkotmánybíróság elutasította.
A többségi határozathoz dr. Bihari Mihály, dr. Czúcz Ottó, dr. Harmathy Attila, dr. Kukorelli István és dr. Tersztyánszkyné dr. Vasadi Éva alkotmánybírók különvéleményt fűztek.

A határozat online olvasható az alábbi címen:
http://www.mkab.hu/…09050304.htm