A Magyar Orvosi Kamara elnöke és más magánszemélyek az adatvédelmi biztos és az állampolgári jogok országgyűlési biztosa fellépését kérték, az ESzCsM megbízásából a háziorvosok, orvostanhallgatók és a védőnők körében végzendő országos kutatás kérdőívének tartalmával és az eredményét érintő adatkezelésekkel kapcsolatban.

A kiküldött kérdőívekhez mellékelt, a minisztérium helyettes államtitkára, valamint az Országos Alapellátási Intézet főigazgatója által aláírt levelek szerint a kérdőívek célja a roma népesség helyzetének javítása a betegellátásban.

Álláspontunk szerint azonban a kérdőív számos olyan adat közlését kéri (mint pl. a kitöltők világnézete, politikai hovatartozása, vallásossága) amelynek az elérni kívánt célhoz semmi köze.

A kitöltő csupán a roma közösséget mélyen sértő megállapítások közül választhat válaszadásakor: a kérdőívből nem derül ki, hogy ezek a negatív értékítéletek (lusták, összeférhetetlenek, piszkosak, a kelleténél több gyermeket nemzenek, van bennük bűnöző hajlam) kinek az értékvilágát tükrözik, az ESzCsM-ét, a kérdőív összeállítójáét, vagy – vélelmezetten – a megkérdezett foglalkozási csoportok minden egyes tagjáét? Miután a célzatosan pejoratív kérdéscsoportok a pozitív tartalmú válaszadásra nem adnak módot, magukra a válaszadókra is sértőek.

A kérdőív olyan kifejezetten provokatív, bűncselekménynek minősülő cselekedetekre irányuló felhívásokat is érint, hogy: „ösztönözni kellene”: „a cigányok kivándorlását az országból”, „hogy a cigányoknak kevesebb gyerekük legyen”, „hogy a cigányok elkülönülten lakjanak”.

A kérdőív sérti mind az egyes megkérdezettek, mind az egyes roma és más halmozottan hátrányos helyzetű polgárok személyiségi jogait, (emberi méltóságát, becsületét, jó hírnevét) ugyanúgy mindkét (foglalkozási, illetve etnikai) csoport közösségének alapvető jogait is veszélyezteti.

Az állampolgári jogok biztosa és az adatvédelmi biztos a feltárt alkotmányos jogokkal összefüggő visszásságok és azok további veszélyei alapján jelen közleményében felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az ilyen és ehhez hasonló kérdőívek és módszerek használata a jövőben kerülendő, valamint, hogy senkit semmilyen hátrány nem érhet a jogsértő kérdőív kitöltésének jogos megtagadása miatt.

Az adatvédelmi biztos aggályait írásban jelezte a miniszternek, és felszólította az elérni kívánt célhoz nem kapcsolódó kérdések kérdőívekről való törlésére.

Budapest, 2003. december 15.

Dr. Lenkovics Barnabás Dr. Péterfalvi Attila

Az adatvédelmi biztos állásfoglalását tartalmazó – Dr. Kökény Mihálynak írt – levele a www.obh.hu címen, az adatvédelmi biztos lapján az aktuális információk között, az állásfoglalásoknál olvasható.

Az állásfoglalás a Jogi Fórumon is megtalálható:
http://www.jogiforum.hu/hirek/9785