Nem fogadta el az Országgyűlés az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényjavaslat kétharmados többséget igénylő részét: az előterjesztés 195 igen szavazatot kapott 155 nem ellenében.

A javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit a parlament 199 igen szavazattal 151 nem ellenében elfogadta. A törvény összefogná a jogrendszerben eddig csak szétszórtan megjelenő antidiszkriminációs szabályokat, és büntethetővé tenné a hátrányos megkülönböztetést. A javaslat tiltja a faj, a szín, a nemzetiség, a nyelv, a fogyatékos állapot, az egészségi állapot, a vallás, a politikai vagy más vélemény, a nem, a szexuális irányultság, az életkor, a társadalmi származás, a születési, vagyoni helyzet vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel alapján történő diszkriminációt.

A törvény hatályba lépése után megfordulna a bizonyítási teher: ezután nem annak kellene bizonyítania igazát, akit jogsérelem ért, hanem annak, aki a megkülönböztetést állítólag elkövette.

Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését általános hatáskörrel ellenőrző közigazgatási szerv, vagy külön törvény alapján hatáskörrel rendelkező más közigazgatási szerv vizsgálja, a sérelmet szenvedett fél választása szerint.