Az új postatörvény egyik legfontosabb eleme a liberalizáció. Ennek jegyében a jövő évtől a Magyar Postának is európai uniós színvonalú szolgáltatásokat kell nyújtania, 2009. január 1-jéig pedig fel kell készülnie a teljes postai piacnyitásra.

A január 1-jével hatályba lépett törvény ezen túlmenően több feltételnek is megfelel: az új jogszabállyal Magyarország teljesíti uniós jogharmonizációs kötelezettségét, szélesíti a postai szolgáltatások liberalizációját, korszerűsíti az árszabályozást, s a verseny érdekében kiterjeszti és javítja a piacra lépés lehetőségét. A fogyasztók szempontjából fontos az is, hogy a törvény előtérbe helyezi szempontjaikat, s erősíti védelmüket.

Folyamatos liberalizáció

A postai szolgáltatások liberalizációja folyamatosan valósul meg: első lépésben a kizárólag az egyetemes szolgáltató által továbbítható küldemények súlyát a törvény a 350 grammos súlyhatárról 100 grammra szállítja le. Ebből következően 2004. január 1-jétől a Magyar Posta Rt.-nek csak a 100 gramm alatti küldemények továbbítására van monopóliuma, míg 2010-től már minden küldemény továbbítása liberalizált lesz.
A törvény nem a Magyar Postáról, hanem a postai szolgáltatásokról szól, ezért nem a jelenlegi monopolszolgáltató védelme a cél, hanem a liberalizáció megvalósítása. Az új törvény a szolgáltató és az igénybevevők érdekeinek védelmét együttesen valósítja meg például akkor, amikor előírja a postai szolgáltató helyek akadálymentessé tételét a fogyatékkal élők számára.

Kimondja, hogy a személyes adatokkal való visszaélések megakadályozására alkalmas postai berendezések üzembe helyezését fokozatosan kell megvalósítani.

Riasztófegyver a postai dolgozóknak

A törvény előírja azt is, hogy az egyetemes szolgáltatónak a postai küldeményeket munkanaponként legalább egyszer be kell gyűjtenie és házhoz kell kézbesítenie az ország egész területén. A postai dolgozók önvédelmének kapcsán a törvény lehetővé teszi, hogy feladatuk ellátása során gázsprayt, riasztófegyvert használjanak.