Az új jogszabály a villamosenergia-piachoz hasonlóan a gázágazat területén párhuzamosan kezeli a fokozatosan megnyíló versenypiacot és a közüzemi szolgáltatást.

A törvényt még 2003. június 16-án fogadta el az Országgyűlés. Az új törvény alapján az állam szabályozó, ellenőrző szerepe egyre inkább a fogyasztóvédelemre, a piaci esélyegyenlőség megteremtésére, a domináns pozícióban lévő piaci szereplők szabályozására irányul. A gáztörvény hatályba lépését követően a korábbi gázipari monopóliumok megszűnnek.

Változik az árszabályozás alapja is

A törvény alapján a földgáztárolók, szállító- és elosztóvezetékek tulajdonosai kötelesek az általuk üzemeltetett rendszerhez való hozzáférést hatósági áron biztosítani. A jogszabályban az árszabályozás mellett a piacnyitásra, új gázpiaci szereplők megjelenésére és a verseny lehetőségére helyezik a hangsúlyt. Az árszabályozás alapja az importár lesz.

A földgázpiac 2004. januárban az összes nem lakossági fogyasztó részére kinyílik, ami a hazai felhasználás 70 százalékát teszi ki. A törvény előírja, hogy az áraknak fedezniük kell az ellátás indokolt költségeit. A költségeket fedező árak elengedhetetlenek az ellátás biztonságát szavatoló karbantartások és fejlesztések megvalósításához.

A gázár-kompenzációról külön rendelkeztek

A törvény megteremtette a kedvezményes lakossági gázellátás rendszerét is. Ennek keretében a háztartások élvezik a hazai kitermelésű földgáz árelőnyét, ami lehetővé teszi, hogy az import árak csak fokozatosan terheljék a háztartásokat.

Az egységes lakossági árat már 2003. október 1-jével felváltotta a fogyasztástól függő, úgynevezett tömbtarifa. A lakosságot érintő gázár-kompenzáció részleteit nem a törvény, hanem külön rendelkezés tartalmazza.