Az Alkotmánybíróság folytatja a legfőbb ügyész interpellálhatóságával összefüggő jogszabályok alkotmányosságának vizsgálatát. A testület megtárgyalja a közoktatásról szóló törvénynek, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvénynek a kisebbségi intézményekkel kapcsolatos egyes rendelkezéseit támadó indítványokat.

Az alkotmánybírók folytatják a családok támogatásáról szóló törvénynek a kismamák jövedelempótló támogatásával összefüggő rendelkezéseit kifogásoló indítvány tárgyalását.

A testület elé kerül az az indítvány, amely szerint az alaptörvénybe ütközik a polgári perrendtartásnak az a szabálya, hogy a bíróság szükség esetén a szemlét karhatalom igénybevételével is foganatosíthatja.