A határon átnyúló osztalékfizetések adózási szempontból való megkülönböztetése ellen indított harcot egy elemzés, és az annak kapcsán megfogalmazott figyelmeztetés közzétételével az Európai Bizottság.

Brüsszel az Európai Bíróság vonatkozó ítéleteinek elemzése alapján közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a közösségi alapszerződés 56. cikkelyének értelmében tilos bármiféle olyan tagállami intézkedés meghozatala, amely akadályozza egyének külföldi részvénytulajdon-szerzését.

Ez azt jelenti, hogy a tagállamok nem sújthatják magasabb adóteherrel a külföldi cégektől kapott osztalékot, mint a hazai vállalatoktól kapott osztalékot – húzza alá az Európai Bizottság. Hasonlóképpen tilos az a tagállami gyakorlat is, amely nagyobb adót vet ki a külföldieknek fizetett osztalékra, mint a belföldre irányulóra.

Az Európai Bizottság minden eszközzel fel fog lépni ezen elvek betartatásáért, végső esetben akár bírósági eljárást is kezdeményezve az ezeket megsértő tagállamok ellen – idézi a Rapid Frits Bolkestein belső piacért felelős biztost. Brüsszel egyúttal azt is leszögezi, hogy természetesen esze ágában sincs harmonizálni az osztalékadót, annak megállapítása továbbra is a tagállamok szuverén joga.