A KJK-Kerszöv gondozásában megjelent Dósa Imre és Polyák Gábor Informatikai jogi kézikönyv című kötete. A könyv az informatikai jog megjelölés alatt mindazoknak a jogterületeknek az átfogó bemutatására törekszik, amelyek az informatikával és a kommunikációs hálózatokkal szorosan összekapcsolódó, azokra ráépülő társadalmi viszonyokat szabályozzák.

Olyan jogterületeket és szabályozási kérdéseket sorol az informatikai jog körébe, mint

  • az adatvédelem,
  • az informatikai biztonság,
  • a hálózati szolgáltatók hírközlési jogi és médiajogi jogállása,
  • a domain-használat,
  • a szerzői jog,
  • az elektronikus aláírás és elektronikus dokumentumkezelés,
  • az elektronikus fizetési formák,
  • az elektronikus kereskedelem és
  • az elektronikus közigazgatás.

A jogszabályoknak a gyakorlati alkalmazást segítő, kritikus elemzésén túl a könyv figyelmet fordít a nemzetközi jogi, európajogi háttér bemutatására, illetve a társtudományok kapcsolódó eredményeinek felhasználására. A szerzők a könyvet elsősorban azoknak a jogászoknak szánják, akik jogalkalmazó, jogalkotó, oktatási tevékenységük során találkoznak informatikai jogi kérdésekkel, de az átfogó, alapos elemzéseket a téma iránt érdeklődő szélesebb közönség hasznosíthatja.