Az Oktatási Minisztériumhoz számos megkeresés érkezett azzal kapcsolatban, hogy a Sulinet Expressz Programban történő vásárlás esetén a nem önadózó vásárlókat a munkáltató felszólította az önadózás választására.

A tárca ez ügyben megkereste az Adó-, és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt, amely állásfoglalást bocsátott ki a kérdéssel kapcsolatban. A 2004. január 14-én kiadott állásfoglalás szerint a vásárlónak nem kell az önadózást választania annak érdekében, hogy a Sulinet Expressz biztosította adókedvezményt igénybe vehesse.

Az APEH 2004. január 14. napján kiadott állásfoglalása alapján:

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 12. §-ában foglaltak alapján, az egyéb feltételek fennállása esetén a magánszemély bevallást helyettesítő munkáltatói vagy ezzel egyenértékű elszámolást kérhet akkor is, ha a 36/A. § (3) bekezdésében foglalt adókedvezményt (Sulinet) kíván érvényesíteni.

Tehát a vásárlók a Sulinetes adókedvezményt nemcsak önadózással, hanem munkáltatói adóbevallással is érvényesíthetik.

Az adókedvezmény alapját és összegét, a magánszemély nevére kiállított számla bizonyítja. A munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóévet követő február 20-ig átadott, az adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolások figyelembevételével állapítja meg.

A Sulinet adókedvezmény érvényesítéséhez a magánszemélynek a fenti határidőig át kell adnia a nevére szóló, adóazonosító jelét is tartalmazó számlát, vagy az általános szabályok szerint kiállított számlát és a forgalmazó által kiállított igazolást. […]

Elsősorban az eredeti bizonylatot kell átadnia a magánszemélynek, ugyanakkor nem kifogásolható (pl. garanciális jogok érvényesítése miatt), hogy az eredetben bemutatott igazolásról (számláról) a munkáltató készít másolatot. Ilyen esetben mind az eredeti, mind a másolati példányra a munkáltató rájegyzi mikor és milyen okból készült a másolat.