AZ APEH tájékoztatja az adózókat, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 180. § (2) bekezdése értelmében az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvénynek az áfa bevallási gyakoriságot szabályozó 47. §-a 2004. január 1-jétől hatályát vesztette.

2004. január 1-jétől az áfa bevallási gyakoriságot az Art. 1.sz. melléklet I. rész B/3. pontja szabályozza, amely nem biztosítja a tárgyév elején éves adózó számára a negyedéves gyakoriság választását, a tárgyévet megelőző év utolsó időszaki bevallásához csatolt nyilatkozattal. Az Art. 1. számú mellékletének I. rész B/3. pontja már a 2004. év során is alkalmazandó, hiszen a törvény hatályba lépése 2004. január 1. napja, tehát a 2004. évre vonatkozó bevallás gyakoriság megállapítása során már ezen új szabály szerint kell eljárni.

A törvényi szabályozás megváltozása miatt tehát nem jelölhető meg a 0365/650/651/310/320. számú áfa-bevallási nyomtatvány (illetve a 0365_650_651.exe Internetes ellenőrző program) főlapján a (C) blokkban a Tárgyév utolsó időszaki bevallása esetén jelölje, ha bevallásához negyedéves bevallás választására vonatkozó Nyilatkozatot csatolt elnevezésű rovat, és nem csatolható ilyen nyilatkozat a bevalláshoz, továbbá nem alkalmazandók az APEH 597 r.sz. kitöltési útmutató 4-5. oldalán a Bevallás gyakoriság megállapítása rész negyedéves nyilatkozatra vonatkozó szakaszai. A bevallás nyomtatvány tervezésekor még nem volt ismeretes az egy évvel későbbi ilyen értelmű jogszabály módosítás szándéka, ezért szerepel a nyomtatványon a nyilatkozat csatolásának jelölésére szolgáló kódkocka.

Amennyiben az adózó a 2004. évben éves áfa-bevalló, és gyakoribb elszámolást kíván alkalmazni, úgy negyedéves nyilatkozata helyett gyakorítási kérelmet nyújthat be az Art. 2. számú melléklet I. rész Határidők 2.b) pontja értelmében. Ezt a kérelmet az adóhatóság különösen a hivatkozott jogszabályban megnevezett indokok esetén engedélyezheti, döntéséről az adózót határozatban értesíti.