Az Alkotmánybíróság szerint nem ütközik az alaptörvénybe, hogy nem jár késedelmi kamat a visszamenőlegesen megállapított családi támogatás után.

A testület úgy foglalt állást, hogy ez nem jelent hátrányos megkülönböztetést. A családi támogatásokról szóló törvény értelmében csak az elmaradt támogatást kell visszamenőlegesen kifizetni akkor, ha az igényt jogszabálysértő módon utasították el vagy alacsonyabb összegű ellátást állapítottak meg.