Az Igazságügyi Minisztérium a sajtóban és honlapján közleményt tett közzé, amelyben a civil szervezetek segítségét kérte a non-profit szervezetekkel kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatához. A tárca célja az volt, hogy e széles kört érintő jogszabályok módosítását előzze meg egy olyan felmérés, amely kijelölheti a felülvizsgálat főbb irányait.

Először is egy olyan civil adatbázis kialakítására törekedtünk, amely azok adatait tartalmazza, akik szívesen mondják el gondolataikat, felvetéseiket a nonprofit szervezeteket érintő joganyaggal kapcsolatosan. Ezt célozta felhívásunk, amelyre mintegy 300 szervezet jelentkezett.

Következő lépésként összehívtuk a nonprofit szférával foglalkozó tárcák képviselőit, akik rendelkezésre bocsátották a szervezetek adatait tartalmazó saját adatbázisukat, valamint azokat a kérdéseket, amelyeket területükön a gyakorlat felvetett.

Ezt követően a Miniszterelnöki Hivatal Civil Kapcsolatok Főosztályával felkértük a Civil Iroda Alapítványt a civil szervezetek megkérdezésén alapuló kutatásra. Az Alapítvány mélyinterjús vizsgálatot, majd kérdőíves felmérést végzett; kutatási eredményeit záró-tanulmányban ismertette, melyet e kiadványban adunk közre.
(az oldal aljáról .doc formátumban letölthető)

A kutatás megállapításai számos hasznos – néhol meglepő – információt közvetítenek a nonprofit területtel foglalkozó jogalkotók és jogalkalmazók (bíróságok, ügyészségek, közigazgatási szervek) számára. Ellentmondásokra, hiányosságokra, értelmezési zavarokra mutatnak rá. Ez a civil szervezetekre vonatkozó jogalkotásban új szakaszt nyithat. Segítheti a jogalkotással foglalkozók közvetlen szembesülését a problémákkal, és megszüntetheti az érintettek „elbeszélését” egymás mellett.

Ne feledjük, e szférára különösen igaz, hogy alakulása, fejlődése a társadalmi viszonyok függvénye. Mikor ajánlják fel az emberek adójuk 1 %-át a civil szervezeteknek? Akkor, ha létezik a társadalmi egyetértés, magas az együttműködési hajlandóság. A közösségekben, az egyes emberekben működik a tolerancia és a szociális érzékenység. Mindez annál erőteljesebben van jelen, minél stabilabb a népesség gazdasági háttere és kulturáltsági szintje. A jogi norma ehhez a társadalmi állapothoz igazodik és megalkotásában, módosításaiban tükrözi a mögöttes folyamatokat.

Reményeink szerint a nonprofit szféra szabályozása, a kiadványban szereplő új megközelítésnek is köszönhetően, egyre jobb és jobb lesz. Ehhez kívánok mindannyiunknak – hiszen ez csak közös munkánk eredménye lehet – sok sikert, a kedves olvasónak pedig hasznos tájékozódást. Azzal a megjegyzéssel, hogy legyünk türelmesek, hiszen mint tudjuk Rómát sem egy nap alatt építették fel…

A tanulmány letölthető .doc formátumban:
http://www.im.hu/…anulmany.doc

A közlemény:
http://www.im.hu/…k/cikk.phtml?…