2004. január elsején hatályba lépett a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 8/1998. (V.23.) IM rendelet módosítása. (Kihirdetve a Magyar Közlöny 2003. december 18-i, 148. számában)

A módosítás jelentősen érintette a rendelet mellékletét képező cégnyomtatványokat, ezért valamennyi cégnyomtatvány újra kiadásra került.

A cégrendelet szövege és a cégnyomtatványok az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról letölthetőek:
http://www.im.hu/…k/cikk.phtml?…