Hiba van a magyar alkotmány szövegében – közli az Info Rádió. Az alaptörvényben az olvasható, hogy ’’az alkotmánybírák nem lehetnek tagjai a pártnak’’. Ezen kitétel egyértelműen az MSZMP-re utal.

Mécs Imre az Info Rádióban elmondta: módosító javaslatot nyújt be a parlamentben, hogy kikerüljön e mondatból a párt előtti névelő. Közlése szerint a hibát egy, az Egyesült Államokban élő magyar tudós vette észre, aki levelet írt az Alkotmánybíróság és az Országgyűlés elnökének. Eddig nem történt előrelépés az ügyben.

A hivatkozott bekezdés szövege:

1949. évi XX. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmánya

IV. fejezet

Az Alkotmánybíróság

32/A. § (1) Az Alkotmánybíróság felülvizsgálja a jogszabályok alkotmányosságát, illetőleg ellátja a törvénnyel hatáskörébe utalt feladatokat.

(2) Az Alkotmánybíróság alkotmányellenesség megállapítása esetén megsemmisíti a törvényeket és más jogszabályokat.

(3) Az Alkotmánybíróság eljárását törvényben meghatározott esetekben bárki kezdeményezheti.

(4) Az Alkotmánybíróság tizenegy tagját az Országgyűlés választja. Az Alkotmánybíróság tagjaira az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselő csoportjainak egy-egy tagjából álló jelölő bizottság tesz javaslatot. Az Alkotmánybíróság tagjainak megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

(5) Az Alkotmánybíróság tagjai nem lehetnek tagjai a pártnak, és az Alkotmánybíróság hatásköréből adódó feladatokon kívül politikai tevékenységet nem folytathatnak.

(6) Az Alkotmánybíróság szervezetéről és működéséről szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. …
http://www.mkogy.hu/…y/alkotm.htm