Az Alkotmánybíróság teljes ülésén foglalkozik a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvénynek a bizottságok feladataira vonatkozó egyes szabályait támadó indítvánnyal.

A testület elé kerül a Magyar Köztársaságnak Ukrajnával, Szlovákiával, illetve Romániával kötött, a jószomszédság és az együttműködés alapjairól aláírt szerződései alkotmányosságát megkérdőjelező indítvány is.

Az alkotmánybírák folytatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvénynek a mentelmi joggal kapcsolatos egyes rendelkezéseit vitató indítvány tárgyalását.

Egy indítványozó szerint alkotmánysértő a büntetőeljárásról szóló törvénynek az a szabálya, hogy az ügyész és a nyomozó hatóság bizonyos eljárási cselekményeknél hivatalból is alkalmazhat hatósági tanút.