Az Országos Érdekegyeztető Tanács munkajogi bizottságának ülésén sikerült a feleknek néhány vitás kérdésben megegyezésre jutniuk a készülő törvénytervezetről, mint például a távmunka definíciója, vagy a munkavállalónál felmerült költségek elszámolása.

Ez utóbbi kategóriában a munkáltató által megtérítendő tételek részletes felsorolását külön kormányrendelet tartalmazza majd. A
jogszabály-tervezetnek, mely lehetővé tenné a távmunka eltrejedését,
február végéig kell a kormány elé kerülnie.

Az új szabályozás bevezetését követően Magyarország elkezdhet felzárkózni az uniós szinthez. Míg 2002-ben az EU tagállamaiban a munkavállalók 13 százaléka dolgozott távmunkásként, hazánkban a kutatók 0,4 és 2,6 százalék közöttire becsülik ezt az arányt.