Az APEH 2004-ben is igyekszik meggátolni mindenféle visszaélést, azzal a fő céllal, hogy a gazdálkodók és magánszemélyek rendben teljesítsék adófizetési kötelezettségüket. A 2004-es – most nyilvánosságra hozott – ellenőrzési irányelvekből kiderül: az adóhatósági ellenőrzések a nemzetgazdaság valamennyi ágazatára kiterjednek és minden adóalanyi kört érintenek.

Az adóhivatal – a kiemelt vizsgálati célok szerint –, tekintettel arra, hogy az EU-csatlakozás után a vámhatárok részben megszűnnek, fokozott figyelmet fordít a termékexport során a „0” kulcsos áfa alkalmazásának feltételeire. A beépítésre szánt terület és az építési telkek esetében bekövetkezett áfakulcs-változásokra is ügyel majd az APEH, és – még mindig az általános forgalmi adónál maradva – különleges gonddal ellenőrzi azokat a bevallásokat, amelyekben a bevallott nagy összegű értékesítés áfa-kötelezettsége megközelíti az ugyancsak nagy összegű beszerzés – előzetesen felszámított – adóját. Preventív módon ellenőrzik az ügyvédeket is, hiszen tevékenységük 2003. január 1-je óta már áfa-köteles.

A számla befogadók vizsgálatánál számítani lehet arra, hogy a nagyösszegű számlák valódiság tartalmát az adóhivatal vizsgálni fogja, különösen akkor, ha a számla kibocsátója eva adóalany. A személyi jövedelemadót érintően – mivel az idei esztendő kiemelt feladata az adatszolgáltatáson alapuló hatósági adómegállapításra való felkészülés – ellenőrzésekkel illetve a törvényben biztosított szankciók következetes alkalmazásával szeretnék elérni hogy az APEH megbízható adatokat kapjon. A magánszemélyek jövedelemadó bevallásával összefüggésben lényeges feladat lesz a számítástechnikai eszköz beszerzéséhez kapcsolódó adókedvezmény (Sulinet) jogszerűségének vizsgálata. A lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos szabályok változása miatt az ilyen kedvezmények jogszerű felhasználását is kontrollálják.

A multinacionális cégeknél – az idei ellenőrzési irányelvek szerint – fokozott figyelemmel lesz az adóhatóság a transzferárak alkalmazásának jogszerűségére; különösen a külföldről igénybe vett üzletviteli-, marketing- és egyéb tanácsadási szolgáltatások teljesítésére, beleértve az ebben résztvevő külföldi magánszemélyek adókötelezettségének vizsgálatát is. Hangsúlyos feladat lesz 2004-ben a kereskedő cégek ellenőrzése, főként a textiltermékek és lábbelik forgalmazásával foglalkozó vállalkozók esetében, felhasználva ehhez a VPOP adatszolgáltatásait is.

2004. június 30-át követően fokozottan ellenőrzi az APEH a vállalkozói szerződések munkajogi, illetve társadalombiztosítási szempontból történő megfelelő minősítését. Kiemelt feladat a fekete foglalkoztatás visszaszorítása, kiszűrendő a be nem jelentett alkalmazottakat vagy idénymunkásokat.

Az ellenőrzések során a – szakszóval – legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező (ennek az értéke az idén 364,7 millió forint) 3000 magyarországi adózó legalább felét már 2003-ban levizsgálta az APEH – a többi az idén kerül sorra – ezzel biztosítva a költségvetési szempontból kiemelt jelentőségű adózói kör rendszeres kontrollját.

Bővebben:
http://www.apeh.hu/…ado405_2.htm