Az adókról járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról rendelkező 2003. évi XCI. törvény módosította a egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (Eho) egyes rendelkezéseit.

A módosítás értelmében az Eho. 7. § (1) bekezdése h) pontjában foglaltak szerint nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást az ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén.

Az egyes adótörvények rendelkezéseivel összhangban ilyen személy foglalkoztatásán a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény Szja.), illetve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) fogalom meghatározása alapján azon munkanélküli személy foglalkoztatását kell érteni, aki a Tao. 7. § (3) bekezdése a) és az Szja. 3. § 43. pontja a) alpontjában meghatározott, korábban munkanélküli személy volt.

A hivatkozott jogszabályhely szerint: korábban munkanélküli személy az, aki a foglalkoztatását közvetlenül megelőzően legalább 6 hónapig a megyei (fővárosi) munkaügyi központ által nyilvántartott munkanélküli volt.

A munkanélküli állapotot a foglalkoztatni kívánt személyt munkanélküliként nyilvántartó munkaügyi központ kirendeltsége igazolja. Az igazolásokat az adó megállapításához való jog elévüléséig kell a foglalkoztatónak megőriznie.

Az Eho módosítása 2004. január 1. napjától lépett hatályba, ezért a tételes egészségügyi hozzájárulást nem köteles megfizetni azon munkanélküli személyek után az a foglalkoztató, aki (amely) az előzőekben meghatározott feltételeknek eleget tevő, az alkalmazás időpontjában az 50. életévét betöltött magánszemélyt 2004. január 1-jét követően alkalmaz.