A Fővárosi Bíróság elnöke is oktat majd újságírókat a Szegedi Tudományegyetem Budapesti Médiaintézetének óráin.

A bíróság titkárságvezetője szerint erre azért van szükség, mert az újságírók jelentős része az igazságszolgálatás legalapvetőbb szabályaival sincs tisztában. Az FB jogi rovatok indítását is tervezi egyes újságokban.

A Budapesti Médiaintézetben fog oktatni több fővárosi bírósági vezető, illetve tanácsvezető bíró, a Fővárosi Bíróság (FB) bírái pedig jogi rovatok indításában, készítésében és középiskolás diákok oktatásában vesznek részt – mondta el Cserni János, az FB titkárságának vezetője az MTI-nek. “A Fővárosi Bíróságon 1997 óta működik sajtótitkárság. Eddig a folyamatban lévő ügyekről igyekeztünk információkkal szolgálni az újságírók számára, ám idő közben rájöttünk, hogy ez nem elég.” – mondta Cserni, hozzátéve: “Tisztelet a kivételnek, de az újságírók jelentős része, a társadalom többségéhez hasonlóan, még az igazságszolgáltatásra vonatkozó legalapvetőbb szabályokkal sincs tisztában. Ezért az ismeretterjesztés jegyében a Fővárosi Bíróság megcélozta a sajtó munkatársait”.

Cserni közlése szerint a napokban megállapodás jött létre a Szegedi Tudományegyetem Budapesti Médiaintézete és az FB között. “Hogy milyen fontos számunkra ez az ügy, azt jelzi, hogy a bíróság elnöke is tart majd előadásokat. Heteken belül megkezdődnek a szemináriumok, melyeken leendő bírósági tudósítókat oktat Gatter László, a Fővárosi Bíróság elnöke, Handó Tünde, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elnöke, Vaskúti András, Surányi József és Sándor Zsuzsa tanácsvezető bírók, illetve jómagam” – mondta Cserni János.

Összeállt már a tematika, melyben szerepelnek többek között a bírósági szervezetre vonatkozó alkotmányjogi, illetve törvényi szabályok, továbbá a büntető anyagi és eljárásjog legalapvetőbb rendelkezései, a büntetőjogi szankciórendszer alapjai, a véleménynyilvánítás jogával, illetve a sajtó útján elkövetett bűncselekményekkel, a rágalmazással és a becsületsértéssel kapcsolatos szabályok, a polgári peres eljárás, a gazdasági és cégügyek alapjai, illetve a tudósító és a bíróság kapcsolatára vonatkozó ismeretek – mondta.

“Terveink között szerepel, hogy felvegyük a kapcsolatot a sajtószervekkel is abból a célból, hogy jogi rovatokat indítsunk. Az én személyes véleményem szerint az elektronikus médiában futó bírósági show jellegű műsorok jogászszakmai szempontból alacsony színvonalúak. Szórakoztatóak ugyan, de a magyar jogrendszer realitásaitól sokszor igen távol állnak. Ezért elsősorban az írott sajtóban gondolkodunk” – mondta Cserni János. “Ez persze nem valamiféle, a jogász válaszol rovat lenne. Az ugyanis a közönség félrevezetése, ha azt a hamis látszatot keltjük, hogy konkrét ügyeket meg tudunk oldani a sajtón keresztül” – tette hozzá.

Az elképzelések között szerepel az is, hogy a bíróságok kezelőirodáin különböző szórólapokat lesznek megtalálhatóak. Ezek az alapvető információkat – például határidők, illetékek – rögzítik olyan tipikus ügyfajtákkal kapcsolatban, mint amilyenek például a lakásügyek, a birtok- vagy bontóperek – mondta az FB titkárságának vezetője.

“Terveink között szerepel még, hogy fölvesszük a kapcsolatot a fővárosi középiskolákkal és osztályfőnöki óra keretében az iskolákban, vagy akár itt, a bíróságon, összefoglaljuk a diákoknak az igazságszolgáltatással, jogászsággal kapcsolatos elemi ismereteket. Napokon belül kiküldjük az első leveleket a környékbeli középiskoláknak – tette hozzá Cserni János.

A tavasz folyamán várhatóan megújul a Fővárosi Bíróság honlapja. Elképzelések szerint a beérkező elektronikus leveleket tartalmuk szerint csoportosítják, így minden interneten érdeklődő számíthat arra, hogy rövid időn belül érdemi választ kap kérdésére – mondta. Cserni emlékeztetett arra: a jelenlegi törvényi szabályozás a bíró számára kategorikusan megtiltja, hogy az általa tárgyalt, elbírált ügyekről nyilatkozzék. Ez pedig jelenleg alapvetően behatárolja az egyes bírák sajtókapcsolatait.