Kivétel nélkül minden befejezett ügyben az APEH lett a pernyertes 2003-ban – ez azt bizonyítja, hogy az adóhatóság eljárásai, határozatai szabályszerűek és kiállják a bíróság eljárás próbáját is. Az adóhatóság ellen tavaly a korábbinál kevesebb pert indítottak, és perérték is kisebb volt.

2003-ban az APEH mint alperes ellen – szakkifejezéssel – “közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésével” kapcsolatosan 29 új pert indítottak, összesen alig valamivel több, mint 1 milliárd forint megtérítését kérve a felperesek az adóhatóságtól. A megítélni kért legkisebb összeg 45 ezer, a legmagasabb pedig 402 millió forint volt. Az elmúlt évben már csak egy pert kezdtek téves tájékoztatásadás miatt, míg több esetben felszámolási, végrehajtási, vagy általában eljárási szabályok megsértésére illetve más körülményre – határozat nem kellő határidejű kézbesítése, ügyintézési határidő késedelme – hivatkoztak.

1999-ben indult perek pertárgyértéke összesen: 896 845 000 Ft
2000-ben indult perek pertárgyértéke összesen: 1 197 185 000 Ft
2001-ben indult perek pertárgyértéke összesen: 2 412 888 000 Ft
2002-ben indult perek pertárgyértéke összesen: 1 322 707 000 Ft
2003-ban indult perek pertárgyértéke összesen: 1 050 678 000 Ft

Az APEH, mint alperes az elmúlt évek folyamán – beleértve a korábbi esztendőkről áthúzódó ügyeket is – összesen 76 perben vett részt. 2003-ban ezek közül 32 ügy jogerősen befejeződött – 44 pedig jelenleg is folyamatban van. Az adóhatóság minden jogerősen lezárult ügyben pernyertes volt, kártérítés megfizetésére egyetlen egy ügyben sem kötelezték, ám megítéltek részére 4,7 millió forint perköltséget.

Polgári jogviszonyból származó más perkategóriákban az APEH összesen 42 perben vett részt, melyből jogerősen 18 ügy fejeződött be, 12 per ítélettel, 6 pedig permegszüntető határozattal. Az ítélettel lezárt ügyek közül 11-ben lett pernyertes az APEH, egy ügyben pedig részleges pernyertességet ért el. A személyiségjogi pereket jellemzően az APÜSZ Párt indította képviseleti jogosultság visszautasítása miatt, a bíróság azonban nem osztotta ezt az álláspontot, kimondva, hogy a személyiségi jogi per eleve alkalmatlan e jogvita eldöntésére.