Első fokon lefokozással sújtotta a bíróság Bácskai János dandártábornokot a bűnpártolás és államtitoksértés miatt vele szemben indult büntetőperben – jelenti a HavariaPress.

A Szervezett Bűnözés Elleni Koordiinációs Központ vezetője a vád szerint több, Kulcsár Attilával folytatott beszélgetését követően a K&H Equities-nél lévő iratok lefoglalását kérte a rendőrségtől, még a brókercégnél tartandó PSZÁF-vizsgálat előtt. A Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa a bűnpártolás vádpontját hivatali visszaéléssé minősítette át, és büntetésképpen egyszerű honvéddé fokozta le a dandártábornokot. Bácskait ugyanakkor felmentették az államtitoksértés vádja alól. Az ítélet nem jogerős, mivel az ügyészség súlyosbításért, a magát ártatlannak valló Bácskai pedig felmentésért fellebbezett. Az ügy iratait a katonai bíróság soron kívül továbbítja a Fővárosi Ítélőtáblára.

A bíróság több mint másfél órás indoklásában ismertették a Kulcsár-ügy egyes nyilvánosságra került részleteit, sőt felolvastak több telefon-lehallgatási jegyzőkönyvet is. Az indoklás szerint a Bácskai és Kulcsár között lezajlott, illetve a Kulcsár által másokkal folytatott beszélgetések azt jelzik, hogy a dandártábornok többet tudott, mint amennyit jelentett elöljáróinak és a rendőrségnek, így gyakorlatilag visszaélt szolgálati helyzetével. Úgy vélték, ez nem vall egy 30 éves szakemberre, hiszen Bácskainak tudnia kellett volna, hogy saját érdekében részletes, írásos beszámolókat kellett volna készítenie a kérdéses beszélgetésekről, nem elég azokat pusztán szóban, pár percben ismertetni feletteseivel. A bírák mindazonáltal megváltoztatták az ügy jogi minősítését, mivel bűnpártolást csak hivatalos eljárás során lehet elkövetni, a beszélgetések pedig nem számítottak annak.

Az ítélkezők súlyosbító körülményként értékelték az esetre háramló nagy közfigyelmet, s azt, hogy az ügy végső soron meg is ingatta a lakosság bizalmát a nyomozó hatóságokban. Enyhítő körülménynek minősítették viszont, hogy Bácskainak négy gyermeke van, akik közül kettő kiskorú, de még a másik kettő is tanul. Ugyancsak enyhítő körülményként vették számításba a főigazgató 30 éves kifogástalan szolgálati idejét, valamint az ezen idő alatt megszolgált 14 dícséretét. Mindezek miatt a dandártábornokot önálló büntetésként lefokozással sújtották, ám ez egyúttal azt is jelentheti, hogy Bácskainak az állásától is búcsút kell mondania.