Némi késéssel került sor a BÜMSZK 2004. évi rendes taggyűlésére. Az eseményt a Fortuna Szállodahajó erre a célra lefoglalt termeiben tartották 2005. március 4-én délután.

Szlávnits László beszámolóját közöljük az alábbiakban:

A taggyűlésen sajnos – annak ellenére, hogy minden tagunkat minimum 2-3-szor hívtunk meg e-mailen – csak a tagság ¼-e, 15 kolléga tudott részt venni. Ez egy kissé lehangolta a szervezőket és a résztvevőket, de úgy látszik, nincs mit tenni: kollégáink rendkívül elfoglalt emberek, így még sokszor annak a szakmai szervezetnek a rendezvényére sincs módjuk ellátogatni, amit ők maguk, a saját érdekeik előmozdítása érdekében hoztak létre. A megjelentek azonban nagyon aktívan működtek közre a napirendi pontok megtárgyalásában, és érdeklődéssel hallgatták a szakmai programra meghívott előadókat.

A taggyűlésen Szlávnits László elnök beszámolt az elnökség által az elmúlt évben a mediáció megismertetése és népszerűsítése érdekében végzett munkáról, amit a taggyűlés elismeréssel fogadott. Alelnökünk, Engel Tamás fillérre elszámolt a befolyt tagdíjakkal és a Kollégium által eszközölt kiadásokkal. Jelezte, hogy a nagytöbbség időben rendezi tagdíját, de sajnos vannak olyanok is, akik eddig még egy fillért sem fizettek a közös célokhoz. Õket már többször, írásban felkértük a tagdíj rendezésére, de sajnos nagyrészt hiába. Tőlük, valószínűleg hamarosan meg kell majd válnunk. Jeles Judit, Kollégiumunk titkára szervezeti kérdésekről beszélt és jelezte, hogy van érdeklődés a Kollégiumunk iránt, úgyhogy számíthatunk új tagokra is.

A taggyűlés úgy döntött, hogy 2005. évre az éves tagdíj nem változik, az továbbra is 10,000 Ft marad, melyet minden év április végéig kell a Kollégium önálló bankszámlájára befizetnünk.

Az „egyebek” között Engel Tamás javasolta, hogy a Kollégium állítson össze egy olyan iratminta csomagot, amelyet tagjaink a saját mediációs ügyeikben felhasználhatnának. Ezt a javaslatot többen úgy támogatták, hogy jelezték: ők maguk is készek a kivitelezésből is részt vállalni.

A taggyűlés hivatalos része ezzel véget ért.

A szakmai program három részből állt: először a Szakmai Kollégium által erre az alkalomra meghívott londoni barrister és kereskedelmi mediátor, Paul Randolph, QC tartott előadást arról, hogy az Egyesült Királyságban hogyan tudott életre kapni a mediáció, milyen marketing eszközöket alkalmaztak, milyen célcsoportokat és hogyan közelítettek meg a „mediáció, mint termék” értékesítése érdekében. Az előadásból kiderült, hogy nincs új a Nap alatt: az angliai mediátorok ugyanazokkal a problémákkal küszködtek, mint mi, magyarok. Paul szerint – s ezt mi sem gondoljuk másként – az idő és a társadalom attitűdjének pozitív módosulása hozhat majd sikert. Addig türelmesnek kell lennünk.

Paul után Mayer Erika kollégánk tartott érdekes előadást az informatika, különösen a világháló és a mediáció házasságából létrejött infomediációról. Erika, aki a kérdés hazai szakértője, kérte a hallgatóságot, hogy minél többen vegyenek részt ebben az új lehetőségben, s az érdeklődők vegyék fel vele a kapcsolatot. További info: www.infomediator.hu

Érdekes színfolt volt egy meghívott vendég által elmesélt történet. B. A. – egy házassági bontóperhez kapcsolódó vagyonmegosztási vitában – összetalálkozott egy IM által listázott mediátorral és egy BÜK-tag ügyvéddel, akik közös erővel sikeresen lenullázták mind a mediátorok, mind az ügyvédek nehezen kiküzdött és fenntartott szakmai jóhírét. B. A. mindkét kollégánk eljárását írásban megpanaszolta (a BÜK-nél és az IM-nél), úgyhogy az ügynek bizonyosan lesz folytatása.

B.A. úrhölgy szomorú beszámolóját nagy részét végighallgatta a meghívott vendégként jelenlévő Bánáti János kamarai elnök úr is, aki az eset kapcsán megjegyezte: a fegyelmi helyzet a Karban sajnos nem pozitív irányban változik…, de a majd 5000 ügyvéd között van ilyen is és olyan is.

Az éves taggyűlést közös vacsora zárta, melyen kollégáinknak alkalmuk nyílott egy kis kötetlen, kollegiális beszélgetésre egymással, Bánáti elnök úrral és a meghívott angol mediátorral.

Szlávnits László
elnök