Az Igazságügyi Palota dísztermében a Fővárosi Főügyészség valamennyi ügyésze, titkára, fogalmazója részvételével 2005. április 13. napján összügyészi értekezletet tartott, melynek témája a 2004. év munkájának értékelése volt.

Az értekezleten részt vett Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész, Dr. Belovics Ervin és Dr. Varga Zs. András Legfőbb Ügyész Helyettesek. Az értekezleten felszólalt Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész, aki beszédében hangsúlyozta, hogy a Fővárosi Főügyészségen az elmúlt évben lezajlott személyi és szervezeti változások szükségesek és indokoltak voltak. Kiemelte, hogy a Fővárosi Főügyészség az ügyészi szervezetben különleges szerepet tölt be. Az itt dolgozó ügyészek szakmai felkészültsége kiemelkedő, az általuk elbírált ügyek tárgyi súlya, bonyolultsága az országos átlagot lényegesen meghaladja.

2004. évben a Fővárosi Főügyészség egyes szervezeti egységeihez közel 3500 feljelentés, több mint 3800 konkrét ügyben benyújtott panasz érkezett, több mint 1300 ügyben kellett szakértő kirendelése iránt intézkedni, 15662 esetben történt vádemelés, és több mint 10500 ügyben járt el az ügyész elsőfokú bírósági tárgyaláson. A Fővárosi Főügyészség egyes szervezeti egységeinek együttes váderedményességi mutatója – az előző év adatával megegyezően – 94, 4% volt.

Az értekezleten Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyész hangsúlyozta, hogy az ügyészi munka mennyiségi értékelésére a statisztikai adatok megfelelő alapot biztosítsanak, ugyanakkor fontosnak tartotta azt is, hogy az ügyészek munkájuk során ne pusztán a jogszabályok rendelkezéseinek formális betartásával járjanak el, hanem fokozott figyelmet fordítsanak minden egyes ügy sajátosságainak egyedi megítélésére.